WEB

Kluczową kwestią w przypadku tego projektu było stworzenie odpowiednich wrażeń estetycznych przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej wartości użytkowo – funkcjonalnej strony internetowej. Patrząc przez pryzmat grupy docelowej – inżynierów logistyki, kierowników zakładów produkcyjnych i lean manager-ów ważna jest przede wszystkim przejrzystość treści i łatwość jej wyszukania; chcieliśmy jednak aby wizualnie strona www stanowiła wartość dodaną na tle konkurencji.

EDITORIAL

Szeroki zakres asortymentu produktowego – wyposażenia dla logistyki wewnętrznej zakładów produkcyjnych chcieliśmy przedstawić w lekkiej, przejrzystej formie. Katalogi firmy podkreślają walory produktów, jednocześnie nie są przesycone danymi technicznymi, które w przypadku tej bardzo specyficznej branży każdorazowo ustalane są z klientem.

Helt_branding_agency_2_projekt_folderu
Helt_branding_agency_tworzenie_katalogów_produktów_01
Helt_branding_agency_3_projekt_folder_ reklamowy
Helt_branding_agency_4_projekt_folder_firmowy

Wizualizacje 3D

Kluczowe z punktu widzenia zakresu asortymentowego oraz zrobienia pozytywnego wrażenia na odbiorcy było wykonanie setek renderów – wizualizacji 3d produktów oraz ich prezentacji użycia, w celu uzmysłowienia klientom potencjalnych korzyści z ich zastosowania.

Helt_branding_agency_Krakow_wizualizacja3d_01
Helt_branding_agency_Krakow_wizualizacja3d_03
Helt_branding_agency_Krakow_wizualizacja3d_05
Helt_branding_agency_Krakow_wizualizacja3d_02
Helt_branding_agency_Krakow_wizualizacja3d_04
Helt_branding_agency_Krakow_wizualizacje3d_06
Helt_branding_agency_Krakow_wizualizacje3d_12
Helt_branding_agency_Krakow_wizualizacje3d_11
Helt_branding_agency_Krakow_wizualizacje3d_10
Helt_branding_agency_Krakow_wizualizacje3d_09
Helt_branding_agency_Krakow_wizualizacje3d_08
Helt_branding_agency_Krakow_wizualizacje3d_07